Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Opatření města Ivančice v oblasti školství z 02.11.2020

nouzový stav ČR

Město Ivančice v návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 1109 ze dne 30.10.2020, o přijetí krizového opatření v OBLASTI ŠKOLSTVÍ sděluje následující:


Od 2. 11. 2020 00.00 hodin se rozšiřuje oblast zákonných zástupců, jejichž děti mohou navštěvovat vybrané mateřské školy a školní družiny.

Jedná se o zákonné zástupce, kteří jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • zaměstnanci obecní policie
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších přepisů
 • sociální pracovníci a další pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky
 • příslušníky ozbrojených sil
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • zaměstnanci zařízení školního stravování
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.


Opatřením města Ivančice v oblasti školství z 13.10.2020 bylo již dříve určeno a nyní rozšířeno:

Jako MATEŘSKOU ŠKOLU, která bude vykonávat nezbytnou péči pro děti předškolního věku od 3 do 6 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci viz výše uvedeni

určuje

Mateřskou školu Na Úvoze Ivančice, se sídlem Na Úvoze 1, 664 91 Ivančice

 • ředitelka: pí Bronislava Minaříková
 • tel: 546 451 504
 • e-mail: msnauvozeivancice@seznam.cz
 • provozní doba zařízení: pondělí – pátek 6.30 – 16.00 hodin

Jako ŠKOLNÍ DRUŽINU, která bude vykonávat nezbytnou péči pro žáky školního věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci viz výše uvedeni

určuje

Školní družinu při Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice, se sídlem Komenského nám. 7/20, 664 91 Ivančice

 • ředitelka: Mgr. Lenka Vokurková
 • tel: 546 451 584
 • e-mail: zsvmivancice@seznam.cz
 • provozní doba zařízení: pondělí – pátek 7.00 – 16.00 hodin

Informace k přijatým opatřením ze strany vlády, ministerstev, města Ivančice, kontaktní údaje na důležité instituce a další informace najdete na našem webu na stránce https://ivancice.cz/koronavirus

covid_banner_FB