Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

1563205858_P201907150709101.jpg

Pøedseda ÈSSD Jan Hamáèek (tøetí zleva) a èlenové grémia strany (zleva) Jana Maláèová, Ondøej Veselý, Roman Onderka, Michal Šmarda a TomᚠPetøíèek vystoupili na tiskové konferenci po jednání pøedsednictva ÈSSD 15. èervence 2019 v pražském Lidovém domì. Hamáèek dostal na dnešním jednání od širšího vedení strany mandát, aby mohl i bez pøedsednictva dìlat rozhodnutí, napøíklad i o odchodu z vlády.