Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

1563038333_P201907130461501.jpg

Pøi srážce dodávky s motorovým vlakem u obce Pøíèina na Rakovnicku zemøel 13. èervence èlovìk, který cestoval v autì. Dalších sedm lidí se zranilo.