Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

1562675486_P201907090496401.jpg

První místopøedseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek vystoupil 9. èervence 2019 v Praze na tiskové konferenci pøed jednáním Poslanecké snìmovny.