Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

1558878914_P201905260428401.jpg

Závod SP v cross country horských kol 26. kvìtna 2019 v Novém Mìstì na Moravì v kategorii mužù Elite. Èeský reprezentant Ondøej Cink.